ตารางเวลาเรียน

      วันและเวลาเรียน

เปิดเรียนทุกวัน อังคาร-อาทิตย์

ช่วงเปิดเทอม

พื้นฐานยิมนาสติก. 

: อังคาร, พฤหัสบดี                                  16.00-18.00 น.    

                               :เสาร์-อาทิตย์    9.00-11.00 น.

                                                  9.00-12.00น.


ยิมนาสติกลีลา (นักกีฬา) :อังคาร-ศุกร์.        17.00-19.30น.

                            :เสาร์-อาทิตย์.      13.00-16.00 น.


ยิมนาสติกลีลา.         :พุธ-ศุกร์.             17.00-19.00น.

                          :เสาร์-อาทิตย์.        16.00-19.00น.

ช่วงปิดเทอมมีเรียนทุกวันอังคาร-อาทิตย์.   

พื้นฐานยิมนาสติก.          10.00-12.00น.

ยิมนาสติกลีลา(นักกีฬา).    13.00-16.00น.

ยิมนาสติกลีลา.              16.00-19.00น.


หมายเหตุ

-นักเรียนที่เริ่มเรียนจะต้องเรียนพื้นฐานยิมนาสติกก่อนเท่านั้น

-ในการเรียนครูผู้สอนจะเป็นผู้ปรับกลุ่มให้นักเรียนตามความสามารถและความเหมาะสม

สนใจสมัครเรียนติดต่อ 087-081-5881,087-811-4671


  • นักกีฬารุ่นเยาวชน

  • นักกีฬา รุ่นยุวชน

  • นักกีฬา รุ่นยุวชน

  • นักกีฬา Gym dance

Visitors: 122,413