ยิมเด็กเล็กไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลเหรียญทอง     จากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยิมนาสติกเด็กเล็กไทย             ทีม PK GYMNASTICS CLUB     สุดเจ๋งคว้าเหรียญทอง จากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มาครองได้สำเร็จ             ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค.2562  ผลงานการควบคุมทีม โดยครูแก้ว 

น.ส.แก้วตา ไชยขาว และครูไปรมา น.ส.ปัทมาภรณ์ เพ็ชรไพฑูรย์ นำทัพนักกีฬาเดินทางไปแข่งขัน ในนามตัวแทนยิมเด็กเล็ก    จากสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

Visitors: 122,413