บรรยากาศการฝึกซ้อมของนักกีฬายิมนาสติกลีลา@PK gym

กลุ่มนักกีฬา คือกลุ่มที่ผ่านการเรียนพื้นฐานยิมนาสติกมาอย่างต่อเนื่อง มีความอดทน มุ่งมั่น และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักยิมนาสติกลีลา ซึ่งต้องอาศัยความขยัน ตั้งใจในการฝึกซ้อมอย่างแท้จริง
Visitors: 120,796