โรคอ้วนในเด็ก ^oo^

    ปัจจุบันโรคอ้วนกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญ และพบมากขึ้นในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการใส่ใจมากนัก เนื่องจากเด็กอ้วนจะถูกมองว่า "น่ารักสมบูรณ์ดี"

ในปัจจุบันนี้กว่า25%ของเด็ก  จะเป็นเด็กอ้วนและมักจะมีปัญหาด้านจิตใจและสุขภาพร่างกายตามมาในภายหลัง

>>>ทำไมเด็กจึงอ้วน?

   รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงและ

ใช้พลังงานในชีวิตประจำวันน้อยทำให้เกิดการสะสมของไขมัน ประกอบกับกิจวัตรประจำวันที่ทำมีลักษณะ นั่งๆนอนๆมากกว่าการเดินหรือวิ่งเล่น การติดดูทีวี เล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน  ปัจจัยอื่นๆเช่น กรรมพันธุ์ และโรคบางชนิด

>>>วิธีป้องกันและดูแลเมื่อเด็กๆอ้วน

1.รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ควบคุมให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ หลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม ของทอด ลูกอม เป็นต้น

2.ตรวจวัดส่วนสูงและน้ำหนักทุกเดือน

3.ออกกำลังกายให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

                >>>PK gymnastics เราเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะการวิ่ง กระโดด ม้วนตัว ทรงตัว ความยืดหยุ่น และรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ดี วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกาย...
  • image.jpg
    ปัญหาของเด็กที่พบมากในปัจจุบันคือปัญหา ขาบิด โก่ง เท้าเต็ม

  • IMG_0147.JPG
    เมื่อลูกของเราเป็นสาวก่อนวัย เรามีวิธีการจัดการและรับมือกับปัญหานี้อย่างไร?? โรคเป็นสาวก่อนวัยภัยที่ไม่ควรมองข้าม !!! โรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ แต่ระยะหลังๆมีคนให้ความสนใจกันมากขึ้น เนื่...
Visitors: 120,796