สาระน่ารู้ของเด็กๆ

     ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มลพิษเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายสิบเท่า ด้วยเหตุนี้
อุบัติการณ์การเกิด "โรคภูมิแพ้" จึงเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตมาก และกลายเป็นโรคหนึ่ง 
ที่พบมากในเด็ก 
  ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายสำหรับเด็ก เพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะทำให้เด็กๆมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นควรรับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอVisitors: 120,796